Logo uczelni Szkoła Żak w Częstochowie

Szkoła Żak w Częstochowie

ul. Al. Wolności 11, 42-200 Częstochowa
tel: 34 321-43-48/49
e-mail: czestochowa@zak.edu.pl

Szkoła Żak w Częstochowie . Szkoła policealna - kursy roczne i dwuletnie po których jest pewna praca.