Logo uczelni Szkoła Żak w Tarnowie

Szkoła Żak w Tarnowie

ul. Mickiewicza 1/2, 33-100 Tarnów
tel: 14 627-33-16, 14 627-37-90
e-mail: tarnow@zak.edu.pl

Szkoła Żak w Tarnowie . Szkoła policealna - kursy roczne i dwuletnie po których jest pewna praca.