Logo uczelni TEB Edukacja w Bielsku-Białej

TEB Edukacja w Bielsku-Białej

ul. Sempołowskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 822 34 34, 33 810 11 15
e-mail: bielsko@teb.pl

TEB Edukacja w Bielsku-Białej . Szkoła policealna - kursy roczne i dwuletnie po których jest pewna praca.