Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Pedagogiczny

ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów
tel: 17 872 18 05
e-mail: wydzped@univ.rzeszow.pl

OPIS

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego to jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 1965 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 roku po połączeniu z filiami innych uczelni w Uniwersytet Rzeszowski. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach, należących do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 2522 studentów (w tym 1490 na studiach dziennych, 1032 na studiach zaocznych).